06-07.04.2020 Magazyn Miejski

1. Kolejne osoby z powiatu dębickiego zarażone zostały wirusem
SARS CoV-2
2. Kary pieniężne dla osób, które nie przestrzegają kwarantanny
3. Respirator dla dębickiego szpitala

Comments are closed.