16-18.08.2019 Magazyn Miejski

1. Centrum Badawczo – Rozwojowe dla branży rowerowej działa już w Podgrodziu
2. Projekcja filmu „Pewność” w Dębicy
3. Siedemdziesiąta piąta rocznica akcji „Burza” i bitwy na Kałużówce

Comments are closed.