20-21.09.2021 Magazyn Miejski

1. Miasto Dębica zamierza przekazać budynek dla Towarzystwa im. św. Brata Alberta, ale projektu uchwały wciąż nie ma
2. Wodociągi Dębickie realizują szereg inwestycji dla poprawy gospodarki wodno – ściekowej w naszym regionie
3. „Dom na Podgórzu” – wystawa w Muzeum Regionalnym w Dębicy

Comments are closed.