Drugi etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody

Już niedługo rozpocznie się drugi etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kwiatkowskiego w Dębicy.

Wartość kontraktu to prawie 4,5 mln zł brutto.

W ramach prac budowlanych, do końca 2021 roku zmodernizowane zostaną sieci technologiczne na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Modernizacja obiektu jest jednym z 8 zadań inwestycyjnych realizowanym w ramach projektu: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej Miasta Dębica z modernizacją oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Comments are closed.