22-24.10.2021 Magazyn Miejski

1. Nowy żłobek przy ul. Kołłątaja w Dębicy działa od 6 miesięcy
2. Ćwiczenia straży pożarnej na obiektach w Borowcu pod kryptonimem „Dębica 2021”
3. W Dębicy powinno powstać więcej parków i „rekreacyjnych terenów zielonych”

Comments are closed.