22-24.11.2019 Magazyn Miejski

1. Szkolenia dla osób bezrobotnych w Powiatowym Urządzie Pracy
2. Podsumowanie osiągnięć sportowych uczniów szkół naszego regionu
3. Sztuka „Nasze Miasto” w  Domu Kultury Śnieżka

Comments are closed.