24 gospodarstwa domowe z Dębicy będą miały nowe kotły grzewcze

24 gospodarstwa domowe z terenu miasta Dębicy, dostały dofinansowanie na zakup nowego źródła ciepła. Nabór wniosków trwał od
4 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Łącznie wpłynęło 31 wniosków, w tym 3 wnioski na kotły na paliwo stałe oraz 28 wniosków na kotły gazowe.


Program w przyszłych latach  będzie kontynuowany. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Cebula uważa, że w mieście trzeba przeprowadzić inwentaryzacje źródeł ciepła. Podczas tegorocznej edycji dofinansowanie mogło  wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.

Comments are closed.