30-01.10.2020 Magazyn Miejski

1. Anna Huk i Stanisław Kruczek nadal w Zarządzie Sejmiku Województwa Podkarpackiego
2. Inscenizacja walk z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1920 na wałach w Dębicy
3. Czy dębiczanie obchodzą Dzień Chłopaka?

Comments are closed.