66 mld Euro przekaże Unia Europejska dla Polski

W pierwszych miesiącach trwania pandemii każde państwo musiało liczyć na siebie. Teraz Unia Europejska wyciągnęła wnioski
z kryzysu pandemicznego, powstał nowy instrument finansowy za pomocą którego można odbudowywać przemysł farmaceutyczny.


Jednak najwięcej pieniędzy zdaniem Bogdana Rzońcy – posła do Parlamentu Europejskiego otrzymają przedsiębiorcy, samorządy
i osoby, które utraciły pracę. Przed Unią Europejską uchwalenie wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy na walkę
z kryzysem po koronawirusie.

Comments are closed.