Absolutorium dla wójta Stanisława Rokosza

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dębica wójt Stanisław Rokosz otrzymał absolutorium z wykonania budżetu. Radni podjęli tą uchwałę jednogłośnie.

 

Głosowanie nad tą najważniejszą uchwałą w ciągu roku poprzedziła debata nad raportem o stanie Gminy Dębica. Wójt Stanisław Rokosz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok. Zrealizowane inwestycje zostały przedstawione podczas prezentacji. Głos zabrała przewodnicząca komisji rewizyjnej, Bernadetta Ciszek, która potwierdziła, że wydatki zostały wykonane zgodnie z planem.

Opinie o pozytywnym wykonaniu budżetu wyrazili przewodniczący wszystkich komisji Rady Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa. Wójt Stanisław Rokosz podziękował wszystkim radnym za jednogłośnie udzielenie wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu. Do najważniejszych inwestycji w 2018 należało : oddanie Przychodni Zdrojowej w Latoszynie, budowa oczyszczalni ścieków
w Zawadzie, oddanie żłobka w Brzeźnicy, rozbudowa przedszkoli.

Gmina Dębica mocno inwestowała w infrastrukturę drogową. W tym roku władze gminy Dębica planują oddanie kolejnych placów zabaw, żłobków, dalsze inwestycje w infrastrukturę oświatową, drogową, a także rozbudowę Uzdrowiska Latoszyn.

Comments are closed.