Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego

Radni Powiatu Dębickiego udzielili absolutorium z wykonania budżetu za dwa tysiące osiemnasty rok dla Zarządu Powiatu Dębickiego. Głosowanie nad tą uchwałą poprzedziła debata nad Raportem o Stanie Powiatu.

Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, pozytywną opinię wydała w tej sprawie również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. Starosta Piotr Chęciek podziękował wszystkim za udzielenie absolutorium, a także władzom poprzedniej kadencji – byłemu staroście Andrzejowi Regule i jego zastępcy Mateuszowi Paskowi.

Absolutorium zostało przyznane jednogłośnie, natomiast ośmiu radnych wstrzymało się od głosu przy uchwale nad udzieleniem wotum zaufania. Jednym z nich był Andrzej Reguła – starosta powiatu poprzedniej kadencji. Starosta Piotr Chęciek był zdziwiony tym, że ośmiu radnych wstrzymało się od głosu przy udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Obecnie w powiecie trwa realizacja kluczowych inwestycji, na które już udało się zdobyć środki zewnętrzne. Jest to remont mostu w Straszęcinie, budowa Szkoły Specjalnej, poprawa infrastruktury drogowej.

Comments are closed.