Absolutorium dla Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Debata nad raportem o stanie województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok, wotum zaufania i absolutorium dla zarządu – te kwestie absorbowały radnych województwa podczas czerwcowej sesji sejmiku.


Po raz kolejny lokalny parlament obradował zdalnie. Czerwcowa sesja była także momentem prezentacji oraz rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego województwa za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Zanim doszło do uchwały absolutoryjnej, radni głosowali nad udzieleniem wotum zaufania dla zarządu. Nie było ono udzielone jednogłośnie.

Wykonanie budżetu województwa podkarpackiego za 2019 rok zaprezentował gospodarz regionu marszałek Władysław Ortyl.
Ubiegły rok był bogaty w inwestycje. Zdecydowaną większością głosów radni udzielili zarządowi Sejmiku Województwa Podkarpackiego absolutorium z wykonania budżetu.

Comments are closed.