Absolutorium i wotum zaufania dla Mariusza Szewczyka – burmistrza Miasta Dębica

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy burmistrz Mariusz Szewczyk otrzymał absolutorium z wykonania budżetu i wotum zaufania. Zanim doszło do głosowania nad tą najważniejszą uchwałą w ciągu roku, radni debatowali nad „Raportem o stanie Dębicy”.


Dokument obejmował podsumowanie działań za poprzedni rok kalendarzowy i podczas sesji wywołał burzliwą dyskusję wśród radnych. Radny Paweł Hayn docenił ciężką pracę nad przygotowaniem tego dokumentu, ale miał kilka uwag dotyczących przedstawienia strategii miasta. Burmistrz Mariusz Szewczyk podkreślał, że wszystkie zadania będzie realizował w miarę posiadania środków
w budżecie. Głosami 11: 10 burmistrz Mariusz Szewczyk otrzymał wotum zaufania za które podziękował. Podobny wynik głosowania miała uchwała dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu. Głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Garduła, która potwierdziła, że wydatki zostały wykonane zgodnie z planem.

Opinie o pozytywnym wykonaniu budżetu wyraziła także Regionalna Izba Obrachunkowa. Choć radni opozycyjni podczas dyskusji zarzucali burmistrzowi niegospodarność, małą skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych to w sumie jednak radni przyznali burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu głosami 11: 10. W ubiegłym roku burmistrz Mariusz Szewczyk nie otrzymał absolutorium i wotum zaufania, dwa lata temu otrzymał absolutorium, a wotum zaufania już nie. Nowa większość w Radzie Miasta Dębicy zadecydowała, że w tym roku burmistrz wyszedł z sesji absolutoryjnej „obronną ręką” i większością głosów radnych otrzymał zarówno absolutorium, jak tez wotum zaufania.

Comments are closed.