Adam Abramowicz w obronie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przedstawiciele firm z naszego regionu wzięli udział w spotkaniu z Adamem Abramowiczem – rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się z inicjatywy posła Jana Warzechy w zmodernizowanym Domu Kultury Śnieżka.

 

Jak podają statystyki małe i średnie przedsiębiorstwa w naszym kraju wypracowują ponad 60 procent PKB (Produktu Krajowego Brutto), a zatrudnienie w tych firmach wynosi 80 procent. Powiat Dębicki jest pod tym względem wyjątkowym regionem. Przedsiębiorcy zwracają jednak uwagę na wiele problemów z jakimi muszą borykać się w swojej pracy, na przykład na konieczność płacenia składek ZUS w okresach, tak zwanego przestoju w działalności firmy. Jak twierdzi poseł Jan Warzecha – organizator spotkania – rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza kolejne zmiany i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom właścicieli małych i średnich firm
w naszym kraju.

Pomimo, że ustawa o rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw została uchwalona rok temu, to jednak przedsiębiorcy nie zawsze wiedzą jak korzystać z Jego pomocy, a Konstytucja Biznesu jest dla nich często zbyt skomplikowaną i zawiłą lekturą. Dlatego poseł Jan Warzecha zorganizował w Dębicy spotkanie z Adamem Abramowiczem od roku sprawującym piecze nad małymi i średnimi firmami
w Polsce.

Podczas spotkania z przedsiębiorcami z naszego regionu Adam Abramowicz – rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęcał właścicieli firm do zrzeszania się i wstępowania do Rady Przedsiębiorców. Celem powstającej Rady Przedsiębiorców będzie opiniowanie projektów ustaw i dbanie o interesy właścicieli firm w relacjach z samorządami lokalnymi i rządem naszego kraju. Zdaniem uczestników, takie spotkanie to trafiony pomysł, a opinie, spostrzeżenia oraz propozycje przedsiębiorców powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia kolejnych ustaw
i regulacji prawnych w Polsce.

Comments are closed.