Aktywne Poranki Symeona i Anny

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” organizuje zajęcia warsztatowe dla seniorów, których celem jest aktywizacja starszych mieszkańców naszego regionu. Projekt realizowany jest pod hasłem „Aktywne Poranki Symeona i Anny” i adresowany do osób powyżej sześćdziesiątego roku życia.

 

W zajęciach, które odbywają się w Domu Symeona i Anny przy ulicy Krakowskiej 15 w Dębicy uczestniczą osoby starsze z naszego regionu. W ramach tego projektu seniorzy biorą udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, manualnych, kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych oraz pogadankach i wykładach na temat poprawy stanu zdrowia
i profilaktyki prozdrowotnej.

Jak twierdzi Monika Duda – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Dębicy, reprezentująca Stowarzyszenie im Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” pomysł przygotowania i zorganizowania takich cyklicznych zajęć dla osób starszych spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony seniorów, którzy chętnie uczestniczą w tym projekcie.

Warsztaty są urozmaicone i realizowane tematycznie. W każdą środę np. osoby starsze uczestniczą w zajęciach sportowo
– rekreacyjnych prowadzonych przez Piotra Petrykowskiego fizjoterapeutę, specjalistę ortopodologii. Podczas spotkania seniorzy mogą dowiedzieć się jak aktywizować swoje ciało oraz minimalizować dolegliwości układu ruchu z którymi często borykają osoby starsze. Oprócz zajęć z profilaktyki zdrowia, uczestnicy mogą praktycznie w każdym dniu warsztatów korzystać z pomocy wykwalifikowanej pielęgniarki.

„Aktywne Poranki Symeona i Anny” to program, który przede wszystkim ma na celu zachęcić starszych mieszkańców Dębicy i regionu do wyjścia z domu. W naszym mieście żyje obecnie 11 tysięcy seniorów. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Dlatego tak bardzo ważna jest i potrzebna aktywizacja osób samotnych, starszych i schorowanych, dla których taka forma spędzania wolnego czasu
z pewnością może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia zarówno fizycznego, jak też psychicznego. Uczestnicy warsztatów- podkreślają, że udział w tym projekcie to była bardzo dobra decyzja.

Warsztaty dla seniorów organizowane przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” w Dębicy to z pewnością trafiony pomysł, który spotkał się z dużym i pozytywnym zainteresowaniem osób starszych. Cały czas jednak można jeszcze zapisać się na zajęcia i dołączyć do grupy aktywnych seniorów, która spotyka się w Domu Pobytu Dziennego Symeona i Anny w Dębicy przy ulicy Krakowskiej 15. …i oby więcej takich pozytywnych projektów w naszym regionie.

Comments are closed.