Od 5 grudnia będziemy mogli jeździć bez dokumentu prawa jazdy

W roku 2021 będziemy mogli wsiąść do samochodu, nie zabierając ze sobą dokumentu Prawo Jazdy. Za brak tego dokumentu podczas kontroli drogowej nie zostaniemy już ukarani mandatem.


Nie oznacza to jednak oczywiście, że zniesiony zostaje obowiązek posiadania prawa jazdy, jako dokumentu uprawniającego do kierowania samochodem. Jest to zmiana, która kontrolującym policjantom przysporzy więcej pracy, jednak bardzo oczekiwana przez kierowców, którzy do końca tego roku muszą posiadać przy sobie i okazywać na żądanie Prawo Jazdy. Wprowadzenie powyższej zmiany jest możliwe dzięki gromadzeniu informacji o nadanych uprawnieniach: wydanym w kraju prawie jazdy w centralnej ewidencji kierowców oraz dostępie do tej ewidencji dla organów kontroli ruchu drogowego.

Comments are closed.