Komunikaty Urzędu Miejskiego w Dębicy

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, informujemy że w dniu 24 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020  poz 522). Rozporządzenie wprowadziło dodatkowe ograniczenia dotyczące m.in. swobody poruszania się i zgromadzeń. Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Komunikat nt. pogrzebów

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów pogrzebowych na danym terenie lub obiekcie może znajdować się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy.

Komunikat nt. autobusów MKS

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia maksymalne napełnienie w autobusie nie może przekroczyć 50% liczby miejsc przeznaczonych do siedzenia. W autobusach komunikacji miejskiej w Dębicy pasażerowie proszeni są o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc siedzących.

Komunikat w spawie kwarantanny

Policja w ramach patroli odwiedza osoby przebywające w kwarantannie, sprawdzając, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Nieuzasadnione przypadki złamania kwarantanny są karane, włącznie z nakładaniem wysokich kar finansowych. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł. Nie możemy narażać zdrowia innych, nie możemy narażać zdrowia naszych rodziców, dziadków oraz starszych. Osoby, które łamią nakaz kwarantanny zagrażają przede wszystkim innym.

Komunikat Straży Miejskiej

W związku z wprowadzonym zakazem zgromadzeń publicznych, Straż Miejska w Dębicy systematycznie monitoruje place zabaw, parki oraz dębickie osiedla. Straż Miejska będzie także przekazywała komunikaty do mieszkańców apelując o pozostanie w domach i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Comments are closed.