Budżet Gminy Dębica przyjęto jednogłośnie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica uchwalono budżet na dwa tysiące dwudziesty rok.

 

Zanim doszło do głosowania nad tą najważniejszą uchwałą w ciągu roku, głos zabrali przewodniczący komisji stałych w Radzie Gminy, którzy pozytywnie zaopiniowali budżet. Pozytywną opinię o budżecie wystawiła takze Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Zastępca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut przedstawił prezentacje z najważniejszymi inwestycjami, które będą realizowane
w bieżącym roku. Budżet na 2020 rok został przyjęty jednogłośnie. Wójt podziękował wszystkim radnym za przyjęcie budżetu, podkreślał, że jest on zrównoważony: 124 mln zł jeśli chodzi o dochody, wydatki są mniejsze o półtora miliona zł i będą przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów.

Kolejną ważną inwestycją realizowaną wspólnie z Powiatem Dębickim będzie budowa odcinka drogi Kamieniec – Głobikowa. Gmina również i w tym roku będzie dofinansowywać program Senior Plus, przekaże także 100 tysięcy zł na usługi lecznicze dla mieszkańców gminy w Uzdrowisku Latoszyn.

Comments are closed.