„Proinwestycyjny i odważny” budżet powiatu dębickiego na 2021 rok

Rada Powiatu Dębickiego przyjęła budżet na 2021 rok. Zanim doszło do głosowania nad tą najważniejszą uchwałą swoją opinię
o budżecie wyrazili przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie wypowiedziała się o planowanym budżecie.


Ponad 155 milionowy budżet na przyszły rok zakłada sporo istotnych inwestycji. Dobry, proinwestycyjny budżet udało się zaplanować pomimo pandemii CoviD – 19. Starosta Piotr Chęciek zaznacza, że to dzięki dużej pomocy rządowej. Uchwała budżetowa na 2021 r.
z autopoprawkami została podjęta 19 głosami za, 3 radnych wstrzymało się od głosu, 3 było nieobecnych.

Oprócz inwestycji infrastrukturalnych największą część rocznego budżetu powiatu stanowią wydatki na oświatę i wychowanie (przeszło 78 mln zł) oraz pomoc społeczną (17,7 mln zł). Starosta Powiatu Dębickiego podziękował Skarbnik Bożenie Klocek, pracownikom Starostwa Powiatowego, radnym powiatowym i wszystkim, dzięki którym ten proinwestycyjny budżet został uchwalony.

Comments are closed.