Radni przyjęli budżet Powiatu Dębickiego na 2020 rok

Rada Powiatu Dębickiego przyjęła uchwałę budżetową na 2020 rok. Planowane wydatki na najważniejsze inwestycje to ponad 6 mln 300 tys.zł.

 

Głosowanie nad budżetem poprzedziła dyskusja. Radny Paweł Jarosz z PSL mówił, że jest to budżet stagnacji. O tym, że w przyszłym roku brakuje inwestycji przekonywał także radny Daniel Wójcik. Pozytywną opinię o budżecie na 2020 wystosowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz szefowie komisji stałych Rady Powiatu. Suma ujętych dochodów budżetowych przekracza 134 mln zł.

Starosta Piotr Chęciek podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej, podkreślał, że może nie ma w niej spektakularnych inwestycji, ale są elementy bardzo ważne dla mieszkańców, jak choćby kontynuacja budowy Szkoły Specjalnej, realizacja Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, budowa chodnika w Gumniskach oraz budowa drogi powiatowej Głobikowa
– Braciejowa.

Comments are closed.