Grupa radnych Rady Miejskiej złożyła wniosek o odwołanie Mateusza Cebuli z funkcji przewodniczącego RM w Dębicy

Jest wniosek o odwołanie Mateusza Cebuli z funkcji przewodniczącego. Wniosek, podpisała grupa radnych w składzie: Renata Barszcz, Monika Garduła, Joanna Ożóg, Jerzy Kula, Szczepan Mroczek i Kazimierz Sak. Żeby taki wniosek złożyć potrzeba podpisów co najmniej 1/4 członków rady. W tym wypadku to 6 osób.


W uzasadnieniu wniosku radni napisali, że przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Mateusz Cebula przekracza zapisane w ustawie uprawnienia. Stosując własną interpretację przepisów ogranicza i utrudnia pracę Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków oraz Petycji od listopada 2019 r. Kolejnym skandalicznym działaniem według sześciu radnych jest uporczywe lansowanie treści pisma w sprawie współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Puurs jako stanowiska całej Rady Miejskiej.

Zdaniem radnych, którzy chcą odwołania Mateusza Cebuli powodem jest także częste ograniczanie wypowiedzi, odbieranie głosu lub nie udzielanie głosu przez przewodniczącego innym radnym. Radni opozycji złożyli skargę na przewodniczącego Mateusza Cebulę do Wojewody Podkarpackiego. Głosowanie nad odwołaniem przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy odbędzie się 7 grudnia o godz 15.00 w Ratuszu.

Comments are closed.