Czy Dębica poszerzy swoje granice?

Czy miasto Dębica poszerzy swoje granice? Jeżeli tak się stanie, to jakie tereny zostałyby włączone do miasta? – odpowiedzi na te pytania szukali reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący Komisji Gospodarki uważa, że nie da się uniknąć tematu poszerzenia granic, ale decyzje powinni podejmować włodarze Dębicy i ościennych gmin. Miasto w obecnych graniach nie może już rozwijać się i pozyskiwać inwestorów.

Dębica dusi się w swoich obecnych granicach, a nie da się ukryć, że dla wielu mieszkańców poddębickich miejscowości to właśnie miasto jest centrum, gdzie żyją, pracują, korzystają z obiektów sportowych i kulturalnych. Koszt ich utrzymania ponosi miasto. Zresztą Zawierzbie, Straszęcin, Latoszyn czy Nagawczyna to już podmiejskie dzielnice, które pełnią role „sypialni”. Poszerzenie granic Dębicy to trudna rzecz dla gmin.

Oznacza bowiem utratę wpływów z podatków, co mogłoby być tym bardziej bolesne, jeśli wyłączone z ich granic byłyby te najbardziej zurbanizowane tereny. Wszyscy chcą, żeby poszerzenie granic Dębicy przebiegało bezkonfliktowo. Do tej pory zarówno ze strony miasta, jak też gminy nie padły żadne konkretne, wiążące informacje o jakich terenach mówimy i na jakich zasadach miałyby ewentualnie zostać przyłączone do Dębicy.

Comments are closed.