Czy jest szansa na lepszą współpracę pomiędzy włodarzami Dębicy, a Radą Miejską?

Czy jest szansa na lepszą współpracę pomiędzy włodarzami Dębicy, a Radą Miejską? Od początku kadencji relacje między Burmistrzem a radnymi Prawa i Sprawiedliwości nie układają się najlepiej, co widać podczas każdej sesji.


Wyrazem tego było nieudzielenie absolutorium oraz wotum zaufania burmistrzowi przez radnych Dębicy. Wotum zaufania burmistrz nie otrzymał już po raz drugi. Taka sytuacja nie służy mieszkańcom Dębicy. Zdecydowanie lepsza współpraca między włodarzami i radnymi przyczyniłaby się do rozwoju naszego miasta.

Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury w Sejmiku skomentował także nieudaną próbę odwołania Mateusza Cebuli z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Burmistrz Mariusz Szewczyk pomimo dwukrotnego nieudzielenia mu wotum zaufania zostaje nadal ma swoim stanowisku, w mieście nie będzie przeprowadzone referendum. Liczymy na to, że te relacje radnych z burmistrzem, szczególnie w trudnym dla samorządów czasie pandemii ulegną poprawie.

Comments are closed.