Czy Powiat Dębicki odzyska pieniądze z PBS-u ?

Prawie milion trzysta tysięcy złotych – to kwota, jaką powiat dębicki może stracić w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

 

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy kłopotów finansowych, związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku. Przez problemy PBS-u samorządy straciły około 43% środków zgromadzonych na kontach. Pozostałą część pieniędzy udało się zachować, dzięki pomocy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W całym województwie taki poważny problem ma kilkanaście samorządów, u nas Powiat Dębicki i Gmina Czarna.

O sytuacji finansowej Powiatu poinformował Piotr Chęciek Starosta Powiatu Dębickiego, podczas XVII Sesji Nadzwyczajnej, którą zwołano w trybie pilnym. Utracone przez Powiat środki pochodziły między innymi z Programu 500+, Funduszu Pracy, DPS-u, a także PFRON-u. Starosta Piotr Chęciek podczas ostatniej Sesji twierdził jednak, że ta sytuacja, nie wpłynie negatywnie na przebieg zaplanowanych w tym roku inwestycji.

Piotr Chęciek zapewniał również że władze powiatu będą się starały się odzyskać wszystkie utracone środki finansowe. O sytuacji finansowej samorządów w kontekście restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego dyskutowali także radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego podczas ostatniej Sesji.

Zdaniem władz samorządowych, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji powinny zostać wprowadzone zmiany
w przepisach dotyczących zabezpieczenia pieniędzy publicznych. Do sprawy powrócimy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.

Comments are closed.