Debata nad stanem podkarpackiej służby zdrowia w Sejmiku Wojewódzkim

W Rzeszowie obradował Sejmik Województwa Podkarpackiego. Spotkanie zdominowała debata nt. stanu podkarpackiej służby zdrowia oraz wyzwań, jakie stoją przed nią w obliczu pandemii koronawirusa.


Obrady rozpoczęła informacja dotycząca wyników finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego, którą przedstawił radnym marszałek Władysław Ortyl. Marszałek podziękował wszystkim tym, którzy są zaangażowani w proces ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz tym, którzy aktywnie uczestniczą w leczeniu osób chorych na COVID – 19.

Comments are closed.