Dębica będzie współpracowała z miastem Niżyn na Ukrainie

Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z ukraińskim miastem Niżyn.

Dokument ten stanowi pierwszy krok do zawarcia umowy partnerskiej między miastami.Oba samorządy zadeklarowały współpracę w sferze gospodarczej, kulturalnej, sportowej, turystycznej, społecznej
i edukacyjnej.

Delegacja z Ukrainy w składzie: Oleksander Kodoła – burmistrz Niżyna, Serhij Okhonko – doradca burmistrza
oraz Jurij Chomenko – sekretarz Rady Miasta Niżyna na zaproszenie władz Dębicy przyjechała do naszego miasta.


Tłumaczeniem rozmów pomiędzy włodarzami obu krajów zajęła się Zoriana Hlowa – Ukrainka, która obecnie zatrudniona jest w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

Władze miasta Niżyna wyraziły wdzięczność za ogromną pomoc humanitarną, jaka została przekazana z Dębicy

do Niżyna i pobliskich miast Ukrainy.

Oleksander Kodoła – burmistrz Niżyna osobiście podziękował za wsparcie władzom naszego miasta i wszystkim obecnym podczas spotkania w dębickim Ratuszu.

Burmistrz Kodoła podkreślił, że jedna z ulic Niżyna będzie nosiła imię miasta Dębicy.

Delegacja ukraińska gościła w Dębicy kilka dni.

Podpisanie listu intencyjnego planowano na marzec, jednak atak Rosji na Ukrainę spowodował przesunięcie terminu spotkania.

Władze Dębicy są przekonane, że zawarcie oficjalnej współpracy jeszcze bardziej wzmocni tą przyjaźń i umożliwi podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności obu miast.

Comments are closed.