Radni Miejscy Dębicy obniżyli sobie diety, nie zmniejszyli jednak wynagrodzenia burmistrza

Radni Miasta Dębica będą mieć diety niższe o 15 %, a burmistrz będzie zarabiał tyle samo. Projekty uchwał o obniżenie radnym diet
i wynagrodzenia burmistrza trafiły do porządku obrad nadzwyczajnej sesji.


Przypomnijmy, że to sam burmistrz Mariusz Szewczyk chciał obniżenia swojego uposażenia i na wcześniejszą sesję złożył stosowny projekt uchwały. Radni Prawa i Sprawiedliwości wtedy nie zgodzili się na obniżenie wynagrodzenia burmistrza o 6 %. Złożyli wniosek, żeby zarabiał o 15% mniej czyli o 1600 zł brutto.

Głosami radnych 10 do 10 przy jednym wstrzymującym się burmistrzowi nie udało się obniżyć wynagrodzenia, ale jak sam podkreśla nadal chce obniżenia swojej pensji, bo w budżecie miasta Dębicy jest ogromna dziura budżetowa i to jest jeden z kroków do szukania oszczędności. Radni PiS wyrażają swoje obawy dotyczące obniżenia pensji innym pracownikom urzędu. Za obniżeniem sobie diet głosowało 19 radnych, jeden głos wstrzymujący Kazimierza Saka i jeden głos przeciw radnego Leszka Żyłki. Teraz radni, którzy nie są przewodniczącymi komisji będą pobierać diety w wysokości około 850 zł miesięcznie.

Comments are closed.