Dębiczanie zapłacą 2 zł mniej za wywóz śmieci

Na ostatniej sesji, radni ustalili, że mieszkańcy Dębicy zapłacą za wywóz śmieci o 2 zł mniej, czyli 27 zł za miesiąc od każdego mieszkańca bez względu czy on mieszka w bloku, czy domu prywatnym.


Koszty te obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu. Wśród radnych pojawiły się głosy, że system odpadowy jest nieszczelny, niektórzy mieszkańcy za śmieci nie płacą. Wszyscy radni byli jednogłośni i zagłosowali za obniżeniem kosztów wywozu śmieci, jednak czy te dwa zł to kwota dużo odczuwalna w budżecie?, w kontekście innych podwyżek np. za prąd.

Comments are closed.