„Dożynki 2022 w Gminie Dębica”

Jak co roku „Dożynki w Gminie Dębica” rozpoczęły się Mszą świętą w Sanktuarium w Zawadzie.

Kolejna część imprezy zorganizowana została w Gumniskach, ale zanim rozpoczęło się Święto Plonów uroczyście otwarto Wielofunkcyjny Budynek w Braciejowej.Po symbolicznym przecięciu wstęgi goście oraz mieszkańcy uczestniczyli w przedstawieniu w wykonaniu dzieci uczęszczających do tutejszego przedszkola, a następnie wszyscy mogli zwiedzić nowy budynek.

W budynku znajduje się w nim część przeznaczona na przedszkole, z dwiema salami edukacyjnymi, zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Druga część to Ośrodek Zdrowia, gdzie zlokalizowane są gabinety lekarskie, zabiegowy, dentystyczny oraz apteka, która zostanie otwarta w październiku.

Uroczystości dożynkowe w Gumniskach poprowadził Marcin Ciszek – dyrektor CKiB, słowo do przybyłych gości, oraz mieszkańców Gminy skierował jej gospodarz Stanisław Rokosz.

Starostami Dożynek byli Małgorzata Cebula oraz Piotr Pociask.

Ceremoniał Chleba to główna część Święta Plonów podczas, której Stanisław Rokosz – wójt Gminy Dębica oraz starostowie Dożynek podzielili się chlebem ze wszystkimi gośćmi.

Sołectwa przygotowały piękne wieńce dożynkowe, ale najbardziej zwracał uwagę wieniec w kształcie ula,
w którym znajdowały się pszczoły.

Zabawa przy muzyce trwała do późnych godzin wieczornych, a wśród tańczących był także wójt Stanisław Rokosz.

Comments are closed.