Dr n. farm. Lucyna Samborska otrzymała gratulacje od Zarządu i radnych Powiatu Dębickiego

Przed rozpoczęciem ostatniej sesji absolutoryjnej Powiatu Dębickiego – radna powiatowa dr n. farm. Lucyna Samborska otrzymała kwiaty i gratulacje od Piotra Chęćka – starosty Powiatu Dębickiego i przewodniczącego Rady Powiatu – Michała Maziarki oraz wszystkich rajców obecnych na sali.Jak już informowaliśmy na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR – w maju dębiczanka dr n. farm. Lucyna Samborska, jako jedna z dwóch farmaceutów z całej Polski otrzymała prestiżową nagrodę „Złoty Otis“ w kategorii „Farmaceuta – Społecznik”.

Za tą prestiżową nagrodę i promocję Powiatu Dębickiego podziękowali dr farm. Lucynie Samborskiej koleżanki i koledzy z Rady Powiatu Dębickiego.

Laureatka tego prestiżowego wyróżnienia nie kryła wzruszenia i podkreślała, jak ważna jest dla niej praca w Radzie Powiatu Dębickiego.

Gratulacje od Zarządu Powiatu dla dr n. farm. Lucyny Samborskiej to także docenienie pracy służby zdrowia i farmaceutów z naszego regionu.

Comments are closed.