Druga część obchodów Święta 3-Maja w Dębicy

Premierą opery „Verbum Nobile” Stanisława Moniuszki oraz przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” zakończyły się uroczystości 3-Majowe w Dębicy. Po raz XX w Dębicy Towarzystwo Muzyczno – Śpiewacze pod kierunkiem Pawła Adamka wystawiło widowisko operowe.

Wydarzeniu towarzyszyły wyjątkowe okoliczności, bowiem Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. Jednocześnie
w maju przypada dwusetna rocznica urodzin kompozytora. Obchodzony jest także dwudziesty jubileusz dębickich oper, które w ciągu dwóch dekad, na widowniach w różnych zakątkach kraju, zgromadziły w sumie ponad 90 tysięcy osób.

Zanim jednak artyści zawładnęli sceną, wręczono tytuł „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego”. Wyróżnienie odebrali reprezentanci Zespołu Pieśni i Tańca „Igloopolanie” w Dębicy. Podczas uroczystości wręczono także przedstawicielom zespołu Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury ludowej.

Ważnym punktem spotkania była też ceremonia wręczenia przez Posła Jana Warzechę Odznaki Honorowej Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Władysławowi Chorążemu z Dębicy, który od 67 lat pracuje
w zawodzie księgarza i aktywnie działa na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Operowy wieczór w DK „Mors” stał się również okazją do wręczenia indywidualnych podziękowań dla 18 osób, które od dwóch dekad biorą udział w przygotowaniach spektakli pod kierunkiem  Pawła Adamka.

Od wielu lat widowiska operowe są sponsorowane i wspierane przez mecenasów kultury Dorotę i Stefana Bieszczadów.

Na scenie Domu Kultury Mors wystąpiło prawie dwustu artystów amatorów, chórzystów, muzyków orkiestry, tancerzy.

Widowisko wyreżyserował Jakub Bulzak, który zaznacza, że poziom artystyczny wykonawców jest z roku na rok coraz wyższy.
W partiach solowych, jak co roku wystąpili zawodowcy. Od 12 lat w dębickich widowiskach bierze udział Leopold Stawarz. „Verbum Nobile” to opera, w której odzywają się echa polskiej tradycji szlacheckiej. Akcja umiejscowiona w dworku polskim przywołuje czasy kontuszowe, kiedy stan szlachecki cechował się określonym etosem, na który składała się m.in. tradycja honorowo danego słowa. Operę będzie można obejrzeć we wszystkie weekendy maja.

Comments are closed.