Dynamiczny, prorozwojowy i proinwestycyjny budżet Podkarpacia na 2022 został przyjęty

Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni przyjęli budżet województwa na 2022 rok.
23 głosy „za” i ani jednego głosu sprzeciwu.Ponad 793 mln złotych to ogromne pieniądze na inwestycje w regionie.

Znaczące środki budżetowe przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników i tras rowerowych, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji
w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg wojewódzkich.

Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich wyniosą ponad 477 mln zł.

Stefan Bieszczad
– przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego podkreślał w rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR, że najważniejszą w tym roku inwestycją dla rozwoju Podkarpacia jest budowa drogi S 19.

Rekordowo bo prawie 84 mln złotych zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Na inwestycje kolejowe rajcy zapisali w budżecie prawie 80 mln złotych, a kultura zostanie wsparta kwotą 16,8 mln zł.

Władysław Ortyl -marszałek Województwa Podkarpackiego podziękował radnym za przyjęcie budżetu i podkreślił,
że prace nad tą najważniejszą uchwałą są bardzo żmudne i wymagają zaangażowania ze strony pracowników urzędu, Zarządu Województwa i radnych.

Comments are closed.