Gala „Działaj Lokalnie 2022” w Dębicy

Uroczysta Gala „Działaj Lokalnie 2022” odbyła się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Głównym tematem spotkania organizowanego przez Dębicki Klub Biznesu, Starostwo Powiatu Dębickiego oraz Zespół Szkół Ekonomicznych było „Działaj lokalnie” inspiracją w realizacji szkolnictwa branżowego w powiecie dębickim.Zbigniew Nosal – prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu podkreślał „jak wiele osób z niego skorzystało i jak wielu społeczników pisało programy i otrzymywało na to granty”.

Paweł Ochab z DKB zachęca kolejne organizacje, aby włączyły się w działalność Dębickiego Klubu Biznesu.

Pierwszym z prelegentów był Piotr Chęciek – starosta powiatu dębickiego, który mówił o wzajemnej współpracy
i relacjach samorządu, biznesu i edukacji.

Krzysztof Górecki – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych zwrócił uwagę zebranych na bardzo istotną współpracę szkolnictwa branżowego z pracodawcami na przykładzie placówki, którą kieruje.

Ryszard Pajura
– wydawca i redaktor naczelny Obserwatora Lokalnego wygłosił bardzo interesującą prelekcję na temat „Czy media lokalne są potrzebne?

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeń, którzy piszą projekty aktywizując całe sołectwa i inne grupy społeczne, tak jak Anna Mikrut – sołtys Dzwonowej i przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Powiecie Dębickim.

Podczas Gali wręczono podziękowania dla komisji oceniającej wnioski, a także Certyfikaty Partnerstwa oraz Listy Gratulacyjne „Działaj lokalnie” dla przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń.

Comments are closed.