Gala finałowa konkursu „Współczesne formy patriotyzmu”

W Domu Kultury „Śnieżka” odbyła się Gala finałowa konkursu „Współczesne formy Patriotyzmu” z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie „Teraz Dębica” oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

Paweł Hayn – prezes Stowarzyszenia „Teraz Dębica” a zarazem radny Rady Miejskiej w Dębicy wyjaśnia reporterom Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR „skąd wziął się pomysł na organizację takiego przedsięwzięcia”.

Starostwo Powiatowe w Dębicy zawsze chętnie wspiera konkursy o tematyce patriotycznej.

Przewodniczącym kapituły konkursowej, która oceniała nadesłane filmy był Paweł Ciszczoń – dyrektor Biura Poselskiego posła Krzysztofa Sobolewskiego i zarazem radny Gminy Jodłowa.

Nagrody dla wszystkich, którzy nadesłali filmy ufundowali: Stowarzyszenie „Teraz Dębica”, Starostwo Powiatowe oraz poseł Krzysztof Sobolewski.

W kategorii: największa wartość historyczna I miejsce zajęli uczniowie z ZSZ Nr 1 w Dębicy z klas: 1G, 4Bp, 4Bg.

W kategorii: najlepszy montaż i efekty specjalne I miejsce zdobył film „Współczesny patriota” uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 im. E.Kwiatkowskiego z klas: 46tp i 3bt.

Nagroda specjalna
w konkursie została przyznana dla filmu „Ochranianie przez wychowanie” dla Placówki Wsparcia Dziennego ” Promyki Nadziei” .

Najchętniej oglądany film to film uczniów z klasy 3AT Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego.

Wszystkie cztery powyżej wymienione filmy zostaną zaprezentowane na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR w sieci Multimedia oraz dodatkowo w Internecie na portalu pod adresem www.ptvr.pl


Zapraszamy Państwa do oglądania twórczości młodych filmowców z naszego regionu.

Zdecydowanie warto 🙂 🙂


Comments are closed.