Inscenizacja walk z okresu wojny polsko – bolszewickiej 1920 w Dębicy

Na wałach nad Wisłoką odbyła się inscenizacja walk w ramach wojny polsko-bolszewickiej oraz inscenizacja szarży kawalerii z udziałem blisko 30 koni oraz 100 rekonstruktorów z całej południowo-wschodniej Polski.


Przed rekonstrukcją, przy Pomniku Niepodległości na rynku, uczczono pamięć bohaterów walk o niepodległość ojczyzny. Z kolei na wałach nad Wisłoką odbyła się wielka inscenizacja walk z 1920 roku. Wydarzenie poprzedził koncert Miejskiej Orkiestry Dętej, która wykonała wiązanki pieśni wojskowych i legionowych.

Był także pokaz kadryla kawaleryjskiego w wykonaniu sekcji żeńskiej Stowarzyszenia Kawalerii Konnej z Dobrynina i pokaz musztry kawaleryjskiej z udziałem 3 sekcji konnej kultywujących tradycje: 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, 24. Pułku Ułanów, który w 1921 r. stacjonował w koszarach w Dębicy oraz 5. Pułku Strzelców Konnych, którzy stacjonował w Dębicy od 1929 r., skąd wyruszył na wojnę
w 1939 roku.

Choć Sowieci spalili dwór, w którym znajdowało się sporo osób, to kawaleria uratowała mieszkańców. W rekonstrukcji wzięli udział przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych: GRH im. gen. Stanisława Maczka – członkowie GRH Klubu „Prawda i Pamięć”, Grupa Safo MOK z Dębicy oraz członkowie Stowarzyszenia Szwadron Jazdy RP; Tarnowski Oddział Jazdy im. 5. Pułku Strzelców Konnych, Stowarzyszenia Kawalerii Konnej im. 5. Pułku Strzelców Konnych w Dobryninie oraz stowarzyszenia kultywujące tradycje 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich i 24. Pułku Ułanów. Wyjątkową lekcję historii, zorganizowaną przez Miasto Dębica, Światowy Związek Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Kawalerii im. 5. Pułku Strzelców Konnych z Dobrynina, obejrzało kilka tysięcy widzów.

Comments are closed.