Inwestycje drogowe w Dębicy

W Dębicy realizowanych jest kilka inwestycji drogowych.  Jedna z tych najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców to  przebudowa ulicy Sienkiewicza. Obecnie trwają prace remontowe chodnika gdzie wymienione zostaną stare płytki na nową kostkę.


Następnie planowane jest ułożenie nawierzchni asfaltowej na całej długości jezdni. Inwestycja jest realizowana ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg na terenie Dębicy. Przebudowa ulicy Sienkiewicza ma na celu przede wszystkim zapewnienie płynności ruchu i bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych, a także poprawienie estetyki osiedla.

Kolejna zrealizowana już inwestycja to ul. Sportowa przy której znajdują się Dom Sportu, hotel i hala. Na ul. Sportowej wymienione zostały także studzienki. W niedługim czasie  rozpocznie się przebudowa chodnika na ul. Staszica. Jedną z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych obecnie to ostatni etap przebudowy ul. Kwiatkowskiego. 

Comments are closed.