Nowe inwestycje drogowe w mieście Dębica

Miasto Dębica realizuje obecnie kilka inwestycji drogowych. Trwa remont ul Ludowej i Paderewskiego.


W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę ul. Ludowej wraz z placem do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie nowych zjazdów, wykonanie poboczy, przebudowę kanalizacji deszczowej związanej z drogą, przebudowę dwóch elektroenergetycznych linii kablowych, przebudowę fragmentu sieci gazowej, przebudowę odcinka wodociągu.

Jest to inwestycja współfinansowana z Fundusz Dróg Samorządowych. Niedawno zakończyła się przebudowa ul. Sienkiewicza. Kończy się remont ul. Kwiatkowskiego. Ze względu na ładną pogodę prace drogowe będą kontynuowane, w Dębicy kolejne ulice czekają na remont.

Comments are closed.