Inwestycje drogowe zrealizowane przez Powiat Dębicki w 2020 roku

Powiat Dębicki w 2020 roku zrealizował kilka znaczących dla naszego regionu inwestycji drogowych. Co roku Starostwo Powiatowe stara się o pozyskanie funduszy zewnętrznych, dzięki którym, przy wsparciu środków własnych możliwa jest budowa nowych dróg, skrzyżowań, chodników oraz naprawa i modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych w ramach infrastruktury drogowej w naszym regionie.


W październiku bieżącego roku, w miejscowości Głobikowa i Braciejowa,  zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Łabuzie – Południk – Kamieniec. Inwestycja w 70 procentach  sfinansowana została z  Funduszu Dróg Samorządowych. Drugi etap  na odcinku Szkoła – Kamieniec planowo ma być wykonany do 30 sierpnia 2021. W ramach realizacji tego zadania została wykonana kompleksowa przebudowa odcinka drogi o długości 4 808 m obejmująca: lokalne wymiany i naprawę konstrukcji jezdni  o łącznej długości 4 293 m budowę chodnika o łącznej długości 2 410 m, budowę zatoki na 33 miejsca postojowe przy Zespole Szkół w Głobikowej, przebudowę czterech istniejących skrzyżowań z drogami powiatowymi, poprawiając tym samym ich bezpieczeństwo.

O dofinansowanie na poziomie 70 procent z Funduszu Dróg Samorządowych włodarze naszego powiatu postarali  się też na remont 2,3 km  nawierzchni  drogi na odcinku   Strzegocice – Słotowa. Efektem realizacji tej inwestycji, która zakończyła się w połowie października, jest znaczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno pieszych, jak też kierowców, komfortu jazdy, oraz trwałości nawierzchni, o czym już mogli przekonać się mieszkańcy naszego regionu korzystający z nowej infrastruktury.

Comments are closed.