Jak walczyć z „hejtem” ?

Co to jest „hejt”? Jak z nim walczyć? Jaki ma wpływ na życie społeczne? – między innymi na takie pytania odpowiadała terapeutka Bożena Andrychowicz podczas szkolenia zorganizowanego dla dzieci z Gminy Dębica .

 

Głównym celem tych zajęć było uświadomienie uczniów, czym jest i jaki ma wpływ na relacje między młodymi ludźmi, tak powszechna obecnie w codziennym życiu oraz w Internecie mowa nienawiści. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się między innymi, jak przeciwstawić się dyskryminacji, przemocy wobec innych osób, grup oraz przedstawicieli mniejszości.

Uczniowie rozmawiali o „hejcie” i jego negatywnych konsekwencjach na życie innych ludzi oraz uczyli się jak dyskutować i krytykować nie naruszając godności drugiego człowieka. Organizatorem szkolenia zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Nagawczynie było Centrum Wolontariatu Dzieci i Młodzieży Gminy Dębica. Zajęcia miały charakter warsztatowy, każdy z uczestników mógł zaproponować tematy do dyskusji, a następnie prowadzący ustalili zasady obowiązujące podczas szkolenia.

Zwracano szczególną uwagę na wzajemny szacunek, dyskrecję i kulturę prowadzenia rozmowy, a także na unikanie przemocy słownej
i obrażania innych, szczególnie w Internecie. Jak twierdzi Agata Wiater – radna Gminy Dębica i współorganizatorka tych zajęć, świadomość zjawiska przemocy słownej, nienawiścii „hejtu” jest bardzo ważna, powinniśmy o tym jak najczęściej rozmawiać, ponieważ taka forma agresji słownej może mieć poważne, psychologiczne konsekwencje, wpływające bardzo negatywnie na zdrowie i rozwój emocjonalny młodego człowieka.

Dziecko doświadczające „hejtu” często zamyka się na świat zewnętrzny, odizolowuje się od swoich rówieśników, a w przyszłości może borykać się z licznymi zaburzeniami i wymagać profesjonalnej terapii. Takie szkolenie to niezwykle istotny element edukacyjny, nie tylko uświadamiający, czym jest mowa nienawiści, ale przede wszystkim pokazujący, jak powinniśmy skutecznie przeciwdziałać „hejtowi”
w swoim środowisku.

Comments are closed.