Jakich inwestycji brakuje w naszym mieście oraz regionie?

Choć nasze miasto się rozwija, powstają inwestycje, domy kultury: Mors i Śnieżka zostały gruntownie przebudowane, remontowane są drogi to tych inwestycji mogłoby być jeszcze więcej.


Mieszkańcy chcą nowych dróg i placów zabaw. Ten problem dostrzega także Stefan Bieszczad – przewodniczący Komisji Gospodarki
i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Stefan Bieszczad uważa, że o dużych inwestycjach nasi włodarze powinni rozmawiać z wójtami gmin ościennych.

Stefan Bieszczad jako radny Sejmiku Wojewódzkiego wyznaczył sobie cele na ten rok, którymi są między innymi: powstanie Centrum Nauki ‚Łukasiewicz” w Rzeszowie, budowa infrastruktury kolejowej i drogowej, uruchomienie kolei aglomeracyjnej.

Comments are closed.