Jakie wartości są najważniejsze w życiu mieszkańców powiatu dębickiego?

Ludzie w swoim życiu w zależności od wychowania, norm społecznych, religijnych i kulturowych kierują się różnymi wartościami. To co dla jednych jest ważne i cenne inni mogą postrzegać jako nieistotne, archaiczne, a nawet śmieszne.


Wartości dotyczą sfery społecznej, materialnej, fizycznej oraz duchowej. Dla wielu ludzi bardzo istotne są dobra materialne, pieniądze, bogactwo i życie w luksusie. Innych cieszą podróże i dobra zabawa. Jednak dla większości zapytanych przez nas mieszkańców Dębicy i naszego regionu największą wartością jest rodzina, miłość oraz praca. Obecnie kiedy żyjemy w bardzo ciężkich czasach pandemii zdecydowanie dla mieszkańców powiatu dębickiego  z którymi rozmawiali reporterzy PTVR bardzo istotną wartością jest zdrowie.

Dębiczanie, podobnie jak ludzie w innych miastach w Polsce i na świecie żyją w ciągłym strachu przed zarażeniem wirusem SARS CoV-2 oraz lęku o zdrowie i życie swoje oraz swoich bliskich. Zdaniem naszych rozmówców niestety we współczesnym świecie coraz częściej obserwujemy także zanik niektórych wartości takich jak uczciwość, lojalność i chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.

Jakimi jeszcze wartościami kierują się mieszańcy Dębicy i co w życiu jest dla Nich najważniejsze ? – na ten temat  możecie Państwo dowiedzieć się więcej oglądając sondę przygotowaną przez reporterów Polskie Telewizji Regionalnej PTVR. Zapraszamy na nasz portal internetowy pod adresem www.ptvr.pl oraz zachęcamy do oglądania programu PTVR w sieci Multimedia Polska. Program dostępny jest w Dębicy i wielu miastach na terenie zachodniej części Podkarpacia.

Comments are closed.