Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z przedsiębiorcami w Dębicy

Jarosław Gowin -Wiceprezes Rady Ministrów i jednocześnie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wziął udział w spotkaniu
z przedsiębiorcami, samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zostało zorganizowane w Auli Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy.

 

Wizyta Jarosława Gowina w Dębicy rozpoczęła się na Placu Mikołajkowów, gdzie w towarzystwie Stefana Bieszczada oraz Stanisława Kruczka – radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Mariusza Szewczyka – burmistrza Dębicy – premier złożył kwiaty pod Memoriałem Smoleńskim i Dębami Katyński w związku z obchodami 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 9. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej.

Następnie wszyscy udali się na spotkanie z przedsiębiorcami, samorządowcami oraz przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających w mieście do Sali Widowiskowej Zespołu Szkół Muzycznych. Podczas swojego wystąpienia Mariusz Szewczyk – burmistrz Dębicy przedstawił strategię rozwoju miasta i podkreślił jak istotna jest współpraca samorządowców z przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i mieszkańcami Dębicy.

Zapewniał, że Dębica ma ogromny potencjał i bardzo duże możliwości rozwoju, które wszyscy powinniśmy wykorzystać, budując lepszą przyszłości naszego miasta i dlatego chciałby utworzyć Radę Przedsiębiorców z którą włodarze będą stale współpracować. Obecny na spotkaniu Stefan Bieszczad – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego w swoim wystąpieniu podkreślił, że Podkarpacie, ze szczególnym uwzględnieniem ziem Dębickich, to przede wszystkim kapitał ludzki.

Według Radnego Sejmiku, ogromną wartością naszego regionu są ludzie – zacni, zaradni, przedsiębiorczy, wychowani w tradycji gospodarczej i potrafiący czerpać siłę do pracy i działania z tak istotnych źródeł jak np. rodzina. Stefan Bieszczad zwrócił także uwagę na bardzo korzystne położenie geograficzne naszego regionu i rozwój infrastruktury komunikacyjnej, co również wpływa na atrakcyjność tej części województwa podkarpackiego i przyczynia się do tego, że przedsiębiorcy chcą tutaj inwestować.

Z kolei Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego mówił, że Dębica i okolice, to świetne tereny do inwestycji
i zapewniał, że z Jego strony miasto może liczyć na wsparcie i pomoc. Stanisław Kruczek w swoim wystąpieniu podziękował także radnemu Stefanowi Bieszczadowi za to, że mógł korzystać z Jego doświadczenia nazywając radnego Bieszczada ambasadorem spraw dębickich w Samorządzie Województwa Podkarpackiego.

Premier Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu między innymi podzielił się refleksją, że Polska od 1989 roku jest krajem wielkiego sukcesu, biorąc pod uwagę skumulowany wzrost gospodarczy ostatnich trzydziestu lat. Wiceprezes Rady Ministrów stwierdził, że niestety owoce tego wzrostu gospodarczego nie zostały podzielone sprawiedliwe, czego skutkiem były mało rozwinięte wschodnie tereny kraju, zapewniając jednocześnie, że głównym celem obecnego rządu jest zrównoważony regionalnie rozwój całej Polski.

Jak podkreślał na spotkaniu w Dębicy Wiceprezes Rady Ministrów, zrównoważone dzielenie się owocami wzrostu gospodarczego oznacza też wyrównanie pewnych, nieuzasadnionych dysproporcji w dochodach społecznych, twierdząc, że w najtrudniejszym położeniu materialnym znajdują się obecnie młode rodziny wychowujące dzieci, od których zależy przyszłość Polski.
Jarosław Gowin uważa, że nasz kraj zgodnie z przyjętym planem będzie rozwijał się dynamicznie, a region podkarpacki i ziemia dębicka gospodarczo zrobiły ogromny postęp, który w kolejnych latach będzie jeszcze bardziej odczuwalny przez mieszkańców.

Comments are closed.