Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Dębickiego za 2021 rok

Radni Powiatu Dębickiego udzielili jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu za dwa tysiące dwudziesty pierwszy rok dla Zarządu Powiatu Dębickiego oraz wotum zaufania przy trzech głosach wstrzymujących się.Wotum to ocena stanu powiatu czyli realizacja planów wieloletnich.

Radni docenili realizację ubiegłorocznego dochodu oraz wykonanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W ubiegłym roku zrealizowano ważne dla całego powiatu dębickiego zadania inwestycyjne.

Zanim rajcy przystąpili do głosowania nad udzieleniem absolutorium – Adam Pieniążek – wicestarosta Powiatu Dębickiego przedstawił zebranym prezentacją multimedialną dotyczącą raportu o stanie powiatu.

Następnie wyemitowano materiał filmowy podsumowujący wydarzenia i inwestycje zrealizowane w powiecie w 2021r.

Realizację budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, której opinię przedstawił Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego.

Podczas Sesji przed przystąpieniem do głosowania „o sprawozdaniu z budżetu” wypowiedzieli się przewodniczący wszystkich Komisji w Radzie Powiatu.

Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego podziękował wszystkim radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium.

O dobrej współpracy wszystkich radnych mówił Michał Maziarka – przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, a także Lucyna Samborska radna Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Dębickiej.

Bożena Osocha z Zarządu Powiatu dębickiego podkreślała, że bardzo dużo inwestycji zostało zrealizowanych na terenie gmin, które reprezentuje.

Łączna wartość robót drogowo-mostowych wykonanych w minionym roku, które objęły m.in. ok. 11 km dróg oraz ponad 7 km chodników to koszt blisko 14 mln zł.

Takie inwestycje były realizowane w każdej gminie powiatu, a gminne samorządy partycypowały w finansowaniu tych prac.

Comments are closed.