Radni zgodzili się na zaciągnięcie przez miasto Dębica tylko 1,7 mln zł kredytu

Po raz siódmy zarząd miasta wystosował uchwałę pod obrady Rady Miasta dotyczącą zaciągnięcia kredytu na pięć milionów zł.
Za każdym razem radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzali się na kolejne zadłużanie miasta.


Burmistrz zaznaczał, że te pieniądze są niezbędne do spłaty kredytu krótkoterminowego. Jeszcze przed rozpoczęciem sesji na której miała być głosowana uchwała o zaciągnięciu kredytu, Mateusz Cebula przewodniczący Rady Miejskiej mówił tak. Po wysłuchaniu opinii burmistrza Mariusza Szewczyka i skarbnika miasta Anny Puzio radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali, że zamiast 5 mln kredytu udzielą zgody na 1,7 mln zł. Propozycja Klubu PiS została przegłosowana przez 12 radnych. Przeciw obniżonej wartości kredytu było 8 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Burmistrz Mariusz Szewczyk uważa, że ta kwota nie pokryje wszystkich zobowiązań miasta.

Comments are closed.