Klasy wojskowe w Zespole Szkół Zawodowych pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej

Radni Powiatu Dębickiego na ostatniej sesji wyrazili zgodę na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Osiedlu i wnioskowali, aby te klasy były pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.


Piotr Chęciek – starosta Powiatu Dębickiego zaznacza, że klasy, które są pod patronatem MON mają pewne przywileje. Starostwo powiatowe chciałoby także przy udziale środków Ministerstwa Obrony Narodowej wyremontować strzelnicę, aby służyła uczniom klas wojskowych. Starostwo też chce korzystać z innych programów ministerialnych, aby stworzyć uczniom tych klas bardzo dobre warunki do kształcenia.

Comments are closed.