Kolejna wielomilionowa dotacja dla Powiatu Dębickiego

Powiat Dębicki otrzymał 8 589 836 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które przeznaczy na najbardziej potrzebne inwestycje.

Aktualne rozdanie RFRD zapewnia wsparcie finansowe dla inwestycji Powiatu Dębickiego na poziomie aż 70 procent wartości zaplanowanych robót. Zadania będą realizowane w czterech gminach: Dębica Brzostek, Czarna, i Żyraków.

Adam Pieniążek – wicestarosta Powiatu Dębickiego podziękował wszystkim pracownikom Starostwa, którzy przygotowują wnioski oraz parlamentarzystom z naszego regionu, którzy zabiegają o przyznanie pieniędzy dla samorządu.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach naszego regionu jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Comments are closed.