Konfrontacje kapel ludowych i zespołów śpiewaczych

Po raz dwudziesty w Dębicy odbyły się konfrontacje kapel ludowych i zespołów śpiewaczych. Przegląd cieszy się ogromną popularnością i rokrocznie gromadzi wielu muzyków z całego województwa podkarpackiego.

 

Od rana w sobotę 11 maja dębicki Rynek rozbrzmiewał muzyką ludową. Jubileuszową edycja przeglądu zgromadziła sporą liczbę kapel ludowych, zespołów śpiewaczych i solistów wykonujących nasz rodzimy folklor. Organizatorem tego przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Kultury.

To forma edukacyjna dla młodego pokolenia, jak również integracja zespołów ludowych. Występujących oceniało jury pod kierownictwem dziennikarza muzycznego, Jerzego Dyni. Wszyscy występujący zostali uhonorowani dyplomami i upominkami, najlepszym wręczono nagrody pieniężne.

Comments are closed.