Kultura Bezpieczeństwa, czyli BHP w „mechaniku”

Po raz 9 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy odbyły się warsztaty edukacyjne w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” zorganizowane wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Rzeszowie. Zajęcia miały na celu szkolenie młodych ludzi w zakresie BHP, podniesienie wiedzy na temat prawa pracy, popularyzację wzorców kulturowych bezpieczeństwa i higieny pracy oraz naukę odpowiedzialności za wykonywane zadania w kontekście ochrony życia i zdrowia.

 

Jak podają statystyki ponad 40% wypadków ciężkich oraz śmiertelnych dotyka młodych i niedoświadczonych pracowników
w pierwszym roku pracy. W celu przeciwdziałania takim zdarzeniom Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi zajęcia edukacyjne adresowane szczególnie do młodych ludzi. Podczas takich warsztatów w dębickim mechaniku, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych z całego Powiatu Dębickiego mogli pogłębić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa, higieny i ergonomii na stanowiskach pracy w różnych zawodach.

W trakcie zajęć Marek Gołaś z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie omówił zagadnienia związane z wypadkami na stanowisku pracy, których bezpośrednią przyczyną jest brak znajomości lub nieprzestrzeganie zasad BHP. Organizatorzy zaprezentowali również kolekcję ubrań roboczych I przedmiotów ochronnych dla kilku wybranych grup zawodowych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach mogli też wziąć udział w dyskusji i pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych i prawa pracy.

Podczas warsztatów nową platformę usług elektronicznych zaprezentowali także pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie większość spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, zarówno pracownicy, jak też pracodawcy mogą już załatwić przez Internet. Jak podkreślał w rozmowie z naszymi reporterami Krzysztof Madejczyk – kierownik Inspektoratu ZUS w Dębicy, bardzo istotne jest, aby przyszli pracownicy posiadali wiedzę na temat rodzaju, formy i zakresu ubezpieczenia społecznego z jakiego mogą korzystać.

Podczas warsztatów uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy zaprezentowali innowacje w BHP na przykładzie robotów
z klocków lego pracujących jako manipulatory, a uczennice Dębickiej Szkoły Mody pokazały suknie nagrodzone na konkursach ogólnopolskich. Zatem z pewnością takie warsztaty to doskonała forma edukacji młodych ludzi, która z pewnością będzie procentowała w przyszłości.

Comments are closed.