Latoszyn Zdrój – najbardziej ekologicznym uzdrowiskiem w Polsce

Latoszyn – Zdrój został wybrany najbardziej ekologicznym uzdrowiskiem w Polsce w V edycji konkursu „Eko Hestia Spa”. Latoszyn Zdrój w ścisłym finale znalazł się z uznanymi w Polsce uzdrowiskami jak: Muszyna, Piwniczna – Zdrój, ale to Latoszyn – Zdrój i wszystkie działania podejmowane na rzecz rozwoju reaktywowanego uzdrowiska w Gminie Dębica zdeklasowały mocną konkurencje.


Stanisław Rokosz, wójt Gminy Dębica nie ukrywa radości i dumy z powodu przyznanej nagrody. 100 tysięcy złotych, które ERGO Hestia przekaże gminie, zostanie wykorzystane na dalszy rozwój terenów leśnych, parkowych i rekreacyjnych, a także fotowoltaikę. Jury konkursu pod uwagę wzięło ostatnie 5 lat działalności uzdrowisk.

W tym okresie Latoszyn-Zdrój bardzo się zmienił: począwszy od uporządkowania i zmodernizowania gospodarki wodno-ściekowej
w całej gminie Dębica, poprzez wysoką jakość recyklingu, fotowoltaikę, stworzenie centrum edukacji ekologicznej oraz budowę tężni, basenów i zaplecza rehabilitacyjnego, po unikalny projekt „ochrony bioróżnorodności biologicznej kompleksów leśnych”. Na zmianach bardzo skorzystało środowisko.

Comments are closed.