„Mali Igloopolanie” beneficjentami programu EtnoPolska 2020

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy znalazł się w gronie beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Etno Polska 2020.


Środki w wysokości 37 000 zł zostały przeznaczone na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”.Grupa starsza zyskała 20 kompletnych strojów żywieckich, damskich oraz męskich, a także niezbędne elementy: police (laski pasterskie), warkocze, obuwie oraz pasy. Stroje i elementy strojów, kierpce oraz pasy żywieckie, zostały wykonane przez osoby zamieszkujące teren żywiecki, wychowane w jego kulturze i tradycji.

Wszyscy tancerze zgodnie przyznawali, że stroje są bardzo wygodne i doskonale się w nich tańczy. Tancerki zachwycały się kunsztem wykonania i lekkością materiałów, a tancerze? Zespół Pieśni i Tańca „Mali Igloopolanie”, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury
w Dębicy, liczy 120 osób, które na co dzień ćwiczą w trzech grupach dziecięcych oraz grupie młodzieżowej.

Zajęcia odbywają się w Domu Kultury „Mors”. „Mali Igloopolanie” biorą czynny udział w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach środowiska lokalnego, koncertach charytatywnych, przeglądach tanecznych oraz festiwalach. Zespół kultywuje rodzimy folklor
i narodowe tradycje. Jego celem jest upowszechnianie polskiego dorobku kultury ludowej oraz wychowanie młodego pokolenia
w szacunku do własnego regionu i narodu poprzez rozwój wrażliwości patriotycznej i kulturalnej.

Comments are closed.